LEKCJE MUZYKI


Istnieją dwie, uzupełniające się formy edukacji dziecka w duchu Metody Suzuki — lekcja grupowa i lekcja indywidualna. W obu istotne są relacje, które łączą dzieci, rodzica i nauczyciela. Czym się jednak charakteryzują? Jakie są między nimi różnice?

Lekcja indywidualna

W lekcji indywidualnej bierze udział Trójkąt Suzukowy, czyli dziecko, nauczyciel i rodzic. Odbywa się ona raz w tygodniu, a jej czas trwania jest uzależniony od możliwości skupienia się dziecka (w przypadku najmłodszych jest to między 15 a 30 minut). Podczas lekcji zarówno dziecko, jak i rodzic odkrywają tajniki gry na instrumencie — sposób grania, techniki artykulacji i inne, składające się na sukces wykonania utworu elementy. W lekcji indywidualnej ważna jest wymiana spostrzeżeń, rozmowa, obserwacja postępów i wskazówki udzielane przez nauczyciela co do dalszej pracy. Dlatego warto w jej trakcie wszystko dokładnie notować. Nauczyciel podczas takiej lekcji występuje w roli mentora.

  • bierze w niej udział Trójkąt Suzukowy, czyli dziecko, nauczyciel i rodzic; – lekcja odbywa się raz w tygodniu; – czas trwania zajęć to między 15 a 30 minut w przypadku najmłodszych; ich ostateczna długość zależy od możliwości skupienia się dziecka (a więc i od jego wieku);
  • podczas lekcji zarówno dziecko, jak i rodzic odkrywają tajniki gry na instrumencie — sposób grania, techniki artykulacji i inne, składające się na sukces wykonania utworu elementy;
  • ważnym elementem lekcji indywidualnej jest wymiana spostrzeżeń, rozmowa, obserwacja postępów i udzielanie wskazówek co do dalszej pracy;
  • nauczyciel występuje w roli mentora; podczas lekcji indywidualnej bardzo istotne są notatki robione przez Rodzica — ułatwią one codzienne ćwiczenia z dzieckiem.

Lekcja grupowa

Lekcja grupowa stanowi uzupełnienie lekcji indywidualnej i codziennych ćwiczeń z dziećmi. Odbywa się raz na dwa tygodnie. Bierze w niej udział kilkoro uczniów i nauczyciel. Rodzic nie musi być obecny, a jeśli jest — to w roli obserwatora. Dzięki pracy w grupie dzieci mogą się wzajemnie obserwować, wpływa to także na ich umiejętność współpracy i zawiązywania relacji oraz motywuje do interakcji. Ponieważ suzukowe lekcje grupowe mogą odbywać się w gronie międzynarodowym (dzięki standaryzacji Metody), jest to także doskonała okazja do lekcji tolerancji i otwartości.

  • bierze w niej udział kilkoro uczniów wraz z nauczycielem; – rodzic może być obecny w roli obserwatora;
  • odbywa się raz na dwa tygodnie —stanowi uzupełnienie indywidualnych lekcji i zajęć w domu;
  • pozwala dzieciom na wzajemną obserwację podczas gry;
  • wpływa pozytywnie na rozwój umiejętności społecznych i uczy pracy w grupie;
  • motywuje do interakcji z innymi;
  • może być także lekcją otwartości i tolerancji: okazuje się bowiem, że dzięki standaryzacji Metody Suzuki na całym świecie, w jednej lekcji grupowej może brać udział międzynarodowe grono podopiecznych.