Strefa Rodzica

Strefa Rodzica

W tej części znajdziecie Państwo materiały związane z edukacją muzyczną dzieci. Choć większość artykułów dotyczy stricte Metody Suzuki, jestem przekonana, że skorzystają z nich także rodzice, których dzieci uczą się gry na instrumencie w inny sposób — metodą tradycyjną, w szkole muzycznej czy pobierając lekcje indywidualne. Liczę, że zamieszczone przeze mnie treści staną się podstawą do wymiany opinii oraz pomysłów dotyczących stymulacji rozwoju dziecka poprzez edukację muzyczną.

 


Muzyka ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko dzieci, ale i każdego z nas, na każdym etapie życia. Zauważyli to już starożytni. Pitagoras twierdził, że uprawianie muzyki prowadzi duszę do cnoty, zaś Arystoteles uważał, że dźwięk ma właściwości oczyszczające i odprężające, a także posiada moc uwalniania emocji. Dziś uważa się,Istnieją dwie, uzupełniające się formy edukacji dziecka w duchu Metody Suzuki — lekcja grupowa i lekcja indywidualna. W obu istotne są relacje, które łączą dzieci, rodzica i nauczyciela. Czym się jednak charakteryzują? Jakie są między nimi różnice?

Lekcja indywidualna

W lekcji indywidualnej bierze udział Trójkąt Suzukowy, czyli dziecko, nauczyciel i rodzic. Odbywa


Metoda Suzuki nie opiera się na klasycznej, dwubiegunowej relacji uczeń — nauczyciel. Bardzo istotne w jej założeniach jest uwzględnienie rodzica, który na co dzień, poza lekcjami, ma za zadanie dbać o rozwój swojej pociechy.

Mamy więc do czynienia z tzw. Trójkątem Suzukowym, który tworzą:

dziecko, które uczy się grać;
rodzic, który


Poniżej przedstawiam zbiór dobrych rad dla rodziców, którzy uczęszczają z dziećmi na suzukowe lekcje. Stanowią one jedynie punkt wyjścia dla przygotowań rodzica do lekcji, dlatego zachęcam do modyfikowania ich w stosunku swoich potrzeb, a także preferencji dziecka. Polecam, by zbiór ten skonsultować z nauczycielem. Każdy z nas jest inny, ma