Strefa Rodzica

Strefa Rodzica

W tej części znajdziecie Państwo materiały związane z edukacją muzyczną dzieci. Choć większość artykułów dotyczy stricte Metody Suzuki, jestem przekonana, że skorzystają z nich także rodzice, których dzieci uczą się gry na instrumencie w inny sposób — metodą tradycyjną, w szkole muzycznej czy pobierając lekcje indywidualne. Liczę, że zamieszczone przeze mnie treści staną się podstawą do wymiany opinii oraz pomysłów dotyczących stymulacji rozwoju dziecka poprzez edukację muzyczną.

 


Muzyka ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko dzieci, ale i każdego z nas, na każdym etapie życia. Zauważyli to


Istnieją dwie, uzupełniające się formy edukacji dziecka w duchu Metody Suzuki — lekcja grupowa i lekcja indywidualna. W obu istotne


Metoda Suzuki nie opiera się na klasycznej, dwubiegunowej relacji uczeń — nauczyciel. Bardzo istotne w jej założeniach jest uwzględnienie rodzica,


Poniżej przedstawiam zbiór dobrych rad dla rodziców, którzy uczęszczają z dziećmi na suzukowe lekcje. Stanowią one jedynie punkt wyjścia dla