Szkolenia

Prowadzę szkolenia indywidualne i grupowe – każdorazowo ustalam szczegóły programu szkolenia dopasowując go do grupy i jej potrzeb.

Prowadzę szkolenia indywidualne i grupowe – każdorazowo ustalam szczegóły programu szkolenia dopasowując go do grupy i jej potrzeb.

Jeśli są Państwo zainteresowani:

  • zdobyciem szczegółowej wiedzy z zakresu Metody Suzuki i jej wartości w rozwoju dziecka;
  • poznaniem wykorzystywanych w Metodzie Suzuki strategii pracy z dzieckiem;
  • konkretnymi ćwiczeniami i planowaniem treningu z dzieckiem;
  • sposobami zarządzania sobą w czasie;
  • narzędziami motywacyjnymi dla dzieci oraz radzeniem sobie z kryzysem w procesie edukacji muzycznej;

…zapraszam do kontaktu!