Metoda Suzuki

Metoda Suzuki

Metoda Suzuki to oparta na naśladownictwie technika uczenia małych dzieci gry na instrumentach. Jej twórcą jest japoński skrzypek Shinichi Suzuki, który ostatecznie sformułował ją w latach 40. — 50. XX wieku, a swoje idee zawarł w książce „Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Education”. Choć korzenie tego systemu sięgają jeszcze wcześniejszego dziesięciolecia (bo już w latach 30. Pan Suzuki wykorzystywał swoje założenia w pracy ze swoimi małymi uczniami), to dopiero po wojnie, w Matsumoto, powstał Instytut Rozwoju Talentu, który miał na celu pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci dzięki muzyce.

No dobrze, ale na czym polega filozofia Suzuki? Od czego się zaczęło? W czasie pracy ze swoim 4 — letnim uczniem, Shinichi Suzuki zauważył, że najlepsze metody uzyskuje podczas zaprezentowania wychowankowi zadania i poproszenia, aby je powtórzył. Dzięki temu w uczniu wypracowywał się nawyk. Przypominało to naukę podstawowych czynności, które opanowujemy w naturalny przecież sposób jako bardzo mali ludzie — tylko dzięki obserwacji i naśladowaniu rodziców czy otaczających nas osób. A w tym przypadku — przez naukę gestów i słuchanie muzyki. Okazało się, że dla dzieci, które w początkowej fazie nie znają jeszcze zapisu nutowego, ta technika jest idealna.

Świadczy zresztą o tym popularność, którą zdobyła na przestrzeni lat. Choć powstała w uporządkowanym i lubiącym harmonię kraju kwitnącej wiśni, prędko opuściła granice Japonii i stała się stosowaną na całym świecie, pełnoprawną metodą nauki. Nauczycielami Metody mogą być tylko osoby spełniające odpowiednie kryteria oraz posiadający uprawnienia potwierdzone certyfikatem (jego zdobycie jest efektem zdania odpowiedniego egzaminu). Organizacja, która czuwa nad nauczycielami, rodzicami i uczniami pracującymi w duchu Suzuki oraz weryfikująca umiejętności pedagogów to International Suzuki Association (ISA), która zrzesza European Suzuki Association (ESA), a na poziomie lokalnym, polskim — Centrum Edukacji Suzuki.

Listę nauczycieli uczących gry na instrumencie Metodą Suzuki w Polsce można znaleźć TUTAJ.